Ngày thứ 2 của Tang lễ trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ chơn

Ngày thứ 2 của Tang lễ trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ chơn Ngày 26/12/2019 (nhằm mùng 1/12/Kỷ Hợi), là ngày thứ 2 của Tang lễ Hòa thượng Thích Huệ Chơn, chứng minh BTS...

Khánh Hòa: Tăng Ni sinh giao lưu với lãnh đạo MCU

Khánh Hòa: Tăng Ni sinh giao lưu với lãnh đạo MCU Từ 20 tới 22-5, Viện Nghiên cứu Phật học quốc tế (International Buddhist Studies College - IBSC), Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) v...

Ra mắt Tự điển Phật học online trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam

Ra mắt Tự điển Phật học online trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam Bộ Tự điển Phật học nói trên là kết quả xử lý dữ liệu và tổng hợp bởi một nhóm biên tập viên tran...