Trai tăng tại hạ trường Liên Trì nhân tuần thất thứ 3 của cố Sa di Thích Thiện Bình

Trai tăng tại hạ trường Liên Trì nhân tuần thất thứ 3 của cố Sa di Thích Thiện Bình Sáng nay ngày 18/6/2019 (Nhằm ngày 16/05 Kỷ Hợi) dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích ThiệnThông; Hóa chủ trườ...

Khánh Hòa: Tăng Ni sinh giao lưu với lãnh đạo MCU

Khánh Hòa: Tăng Ni sinh giao lưu với lãnh đạo MCU Từ 20 tới 22-5, Viện Nghiên cứu Phật học quốc tế (International Buddhist Studies College - IBSC), Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) v...

Ra mắt Tự điển Phật học online trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam

Ra mắt Tự điển Phật học online trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam Bộ Tự điển Phật học nói trên là kết quả xử lý dữ liệu và tổng hợp bởi một nhóm biên tập viên tran...